Freedom v. Manchester VHSL Class 6 ChampionshipStone Bridge v. Highland Springs VHSL Class 5 ChampionshipFreedom v. Westfield VHSL Class 6 SemifinalMadison v. Westfield VHSL Class 6D Regional FinalStone Bridge v. Broad Run VHSL Class 5C Regional FinalSouth Lakes v. WestfieldCentreville v. WestfieldOakton v. WestfieldWestfield v. PatriotStonewall Jackson v. Westfield JVStonewall Jackson v. Westfield FreshmanSouth County v. Westfield (Sat.)South County v. Westfield (Fri.)Westfield DogPound @ South County v. WestfieldWestfield v. Lake Braddock