Sliders v. Night Owls - ChampionshipBunt Cakes v. Night Owls -  SemifinalYard Dogs v. Sliders - QuarterfinalRough Riders v. Hot Wings - QuarterfinalSliders v. Bunt CakesChili Dogs v. Hot WingsNight Owls v. SlidersNight Owls v. Hot WingsYard Dogs v. Chili DogsBunt Cakes v. Hot WingsSliders v. Yard DogsGators v. Chili DogsYard Dogs v. Rough RidersRough Riders v. Hot WingsSliders v. Chili DogsGators v. Night OwlsRough Riders v. SlidersNight Owls v. Bunt Cakes